Keresés

Adatvédelmi nyilatkozat

EBBEN A CIKKBEN

Adatvédelmi szabályzat

A fodraszinfo.com adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul.

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást.

Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

Definíciók

a) Személyes adatok

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“Adatalanyra”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval, egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásával.

b) Az Adatalany vagy az Adatszolgáltató

Az Adatalany /Adatszolgáltató minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait, a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel. És aki a személyes adatok által beazonosítható.

c) Feldolgozás

A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján történik.

d) A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

e) Profilozás

A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó, egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló, személyes adatok felhasználását magában foglaló, személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti. Különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására, érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

f) Pseudonosítás

A pszeudonosítás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy a személyes adatokat már nem azonosított, vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

g) A feldolgozásért felelős személy vagy Adatkezelő

A feldolgozásért felelős személy vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit. Amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

h) Processzor vagy Adatfeldolgozó

A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

i) Kedvezményezett

A Kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat nyilvánosságra hozza, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők kedvezményezettnek. Ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása, – a feldolgozás céljai szerint -, meg kell, hogy feleljenek az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

j) Harmadik fél

Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az Adatkezelőt, az Adatfeldolgozót és azokat a személyeket, akik az Adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt, személyes adatok feldolgozására jogosultak.

k) Engedélyezés

Az Adatalany/Adatszolgáltató beleegyezése, vagyis minden olyan általa szabadon adott, konkrét, és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozatával vagy egyértelműen megerősítő cselekedetével kifejezi a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozását.

Az Adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az Adatkezelő:

Hansági Dorottya

Levélcím: 2030 Érd, Kőműves utca 16.

E-mail: kozosseg@fodraszinfo.com

Telefon: +36-30-2511-411

Webhely: www.fodraszinfo.com

Cookiek

A fodraszinfo.com internetes oldala cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék a dák egyéni böngészőjét más internetes böngészőktől függően, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A cookie-k használatával a fodraszinfo.com több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó személyére. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismerjük a felhasználót weboldalunkon. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapunk használatát.

A cookie-k miatt, pl. nem kell hozzáférési adatot megadnia minden egyes alkalommal, amikor a weboldalt eléri, mert ezt a weboldal átveszi, és a cookie így tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében.

Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókocsi süti. Az online áruház emlékezik az olyan cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

Az Adatalany/Adatszolgáltató bármikor megakadályozhatja weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállítása révén, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k tárolását. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző, vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű Internet böngészőben lehetséges. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Általános adatok és információk összegyűjtése

A fodraszinfo.com honlapja számos általános adatot és információt gyűjt össze, amikor az Adatalany/Adatfeldolgozó vagy az automatizált rendszer előhívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) egyéb hasonló adat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén a fodraszinfo.com nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább csak azért van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét , és (4) a bűnüldözési hatóságok, számítógépes támadás esetén, a büntetőeljáráshoz szükséges információkkal rendelkezzenek.

Ezért a fodraszinfo.com statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adatról.

A fodraszinfo.com a munkája során összegyűjt egy sor általános információt és adatot. Ez az általános adat és információhalmaz egy számítógépen tárolódik, amelyet a jelszó, a biztonsági szoftverek és mailware programok védenek, és az összes dokumentum a mentett időszak alatt dekódolt. A gyűjtött adatok lehetnek az ügyfelek neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, mobilszáma, Facebook oldalak, weboldalak részletei, fotók.

Mindezeket az adatokat felhasználjuk az ügyfelek megbízásainak teljesítéséhez. Az adatokat csak a megbízások teljesítésének végrehajtási ideje alatt, illetve, a törvény által előírt feltétlenül szükséges megőrzési időszak alatt tároljuk.

Feliratkozás hírlevelünkre

A fodraszinfo.com weboldalán a felhasználók lehetőséget kapnak hírlevélre való feliratkozásra. Az erre a célra használt feliratkozó oldal határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak az Adatkezelő részére a hírlevélre való feliratkozással.

A fodraszinfo.com rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit az ajánlatairól és a hírekről,a hírlevél segítségével. A hírlevelet a Mailchimp nevű szolgáltatón keresztül csak az az érintett kaphatja, akinek (1) érvényes e-mail címe van, és (2) az Adatkezelő oldalán regisztrál a hírlevélre. Egy megerősítő e-mailt küldünk az Adatalany/Adatszolgáltató által először regisztrált e-mail címre, a hírlevelekre való feliratkozás megerősítésére a bevezetési eljárás során. Ezt a megerősítő e-mailt annak igazolására használják, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az Adatalany/Adatszolgáltató, valóban a saját kérésére igazoltan kapja meg a hírlevelet.

A hírlevél regisztrálása során az internetszolgáltató által megadott számítógépes rendszer IP- címét is tároljuk, amelyet az Adatalany a regisztrációkor használ, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is rögzítjük. Ezen adatok gyűjtése szükséges egy későbbi időpontban az Adatalany/Adatszolgáltató e-mail címének (lehetséges) visszaélésszerű megértéséhez, és ezért az Adatkezelő jogi védelmének célját szolgálja.

A hírlevélre való regisztrálás részeként gyűjtött személyes adatok csak a hírlevél küldésére szolgálnak. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok, harmadik felek részére történő átadása nem történik. A hírlevelünket a feliratkozó bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet az Adatalany/Adatszolgáltató adott a hírlevél küldéséhez, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható egy megfelelő link. Lehetőség van arra is, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhasson közvetlenül az Adatkezelő weboldalán, vagy más módon eljuttatva a leíratkozás óhaját az Adatkezelőnek.

Hírlevél követés

A fodraszinfo.com hírlevele tartalmaz úgynevezett követési képpontokat. A nyomkövető pixel egy ilyen e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési képpont alapján a fodraszinfo.com látni fogja, hogy az Adatalany/Adatszolgáltató az e-mailt megnyitotta-e, ha igen, mikor, és az e-mailben található linkeket az érintettek használták-e.

A hírlevelekben szereplő követési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, hogy az még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek tartalmához és az Adatalany/Adatszolgáltató érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az Adatalanyok/Adatszolgáltatók bármikor visszavonhatják az erre adott külön engedélyt. A visszavonást követően az Adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A fodraszinfo.com automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevélről való leíratkozást.

A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az Adatkezelő az Adatalany/Adatszolgáltató személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók jogszabályokban vagy rendeletekben előírják, amelyek az Adatkezelőre vonatkoznak.

Ha a tárolási célja már nem áll fenn, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően blokkolják, vagy törlik.

Az érintett jogai

a) A visszaigazolás joga

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon, az Adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kíván e joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy bármely megbízottjával.

b) Hozzáférési jog

Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon megkaphassa az Adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

a feldolgozás célja,

az érintett személyes adatok kategóriái,

a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek kategóriái, akiknek a személyes adatait

nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik

országokban vagy nemzetközi szervezetekben résztvevők,

ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha

ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok,

az Adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérései,

illetve az Adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen

feldolgozás ellen kifogás kérése,

a panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz,

ahol a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló

információ forrásukról.

a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal,

ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben az értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és tervezett következményei ilyen feldolgozás az érintett számára.

Továbbá, az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra, vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az átruházással kapcsolatos, megfelelő biztosítékokról.

Ha egy Adatalany/Adatszolgáltató igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

c) A helyesbítéshez való jog

Minden egyes érintettnek joga van, az európai jogalkotó iránymutatásai alapján arra, hogy indoklás nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa az Adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve, az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha az Adatalany/Adatszolgáltató ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

d) Törlési jog (elfelejtendő)

Az európai jogalkotói iránymutatások alapján az Adatalanynak/Adatszolgáltatónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől indoklás nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa az

őt érintő személyes adatok törlését, és az Adatkezelő köteles ezt késedelem nélkül végrehajtani, az alábbi esetek mindegyikében:

A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött, vagy más módon feldolgozott célokhoz.

Az Adatalany visszavonja az engedélyt, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és nincs más jogalap a feldolgozáshoz.

Az Adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az Adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.

A személyes adatokat jogellenesen gyűjtötték és dolgozták fel.

A személyes adatokat törölni kell annak az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti

jogi kötelezettségnek való megfelelésre, amely alá az Adatkezelő esik.

A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett társadalmi

szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

Ha a fenti okok valamelyike érvényes, és az Adatalany kérni kívánja a fodraszinfo.com által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak bármely megbízottjával. A fodraszinfo.com Adatkezelője haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem azonnal teljesüljön.

e) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jog alapján megkaphassa az Adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az Adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A feldolgozás jogellenes, és az Adatalany tiltakozik a személyes adatainak törlése ellen. Ezzel szemben, a használatuk korlátozását kéri.

Az Adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő tárolásra, de az Adatalany esetleges jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges lehet.

Az Adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenőrzéséig, miszerint az Adatkezelő jogszerűen járt-e el, az adatok korlátozhatók.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az Adatalany kérni kívánja a fodraszinfo.com által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával. A fodraszinfo.com gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

f) Az adatok hordozhatóságának joga

Minden egyes érintettnek joga van az európai jog alapján, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az Adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik Adatkezelőnek átadja anélkül, hogy az előző Adatkezelő ebben akadályokat gördítene. Kivéve, ha a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a feldolgozást automatizált módon végzik, illetve a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához, vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amennyiben ez hátrányosan nem befolyásolja mások jogait és szabadságait.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az Adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával.

g) A kifogás joga

Az európai jog előirányozza és minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A fodraszinfo.com kifogás esetén nem kezeli a személyes adatokat, hacsak nem bizonyíthatjuk az adatfeldolgozás kényszerítő jogi indokait, amelyek felülbírálják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi igények létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

Ha a fodraszinfo.com a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok feldolgozását ilyen marketing céljából kifogásolni. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az Adatalany/Adatszolgáltató kifogásolja a fodraszinfo.com általi adatainak a közvetlen marketing célú feldolgozását, a fodraszinfo.com nem fogja tovább feldolgozni a személyes adatokat e célból.

Ezenkívül az Adatalany/Adatszolgáltató a saját helyzetével kapcsolatos okokból, kifogást emelhet a fodraszinfo.com szolgáltatónál, amennyiben kifogásolja a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását tudományos, történeti, kutatási célokra vagy statisztikai célokra. Kivéve, a 89. cikk ( 1) bekezdése szerint, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

A kifogás joga gyakorlása érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával.

Ezenkívül az Adatalany/Adatszolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben, és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezéseitől függetlenül, szabadon felhasználhatja az automatizált eszközökkel szembeni, és a műszaki előírásokkal szembeni jogát.

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson.

A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok létrehozását felhasználók számára, képek megosztását, posztokat, hozzászólásokat, és az ismerősnek jelöléseken keresztül új kapcsolatok és baráti hálózatok létrehozását teszi lehetővé.

A Facebook üzemeltetője Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, abban az esetben az Adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal, a website, amely az Adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook plugin) lett integrálva, az Adatalany/Adatszolgáltató böngészője a működéshez, automatikusan letölti a szükséges elemeket a Facebook pluginon keresztül. A Facebook pluginokról a következő linken pontosabb tájékoztató található https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ez alatt a technikai procedúra alatt a Facebook értesüléseket szerez arról, hogy az Adatalany/Adatszolgáltató, mely aloldalakat látogatta meg.

Ha az Adatalany/Adatszolgáltató egyszerre van bejelentkezve a Facebook-on, és a website- on, akkor a Facebook felismeri az internetes oldalunkkal kapcsolatos minden felkérést. Az internetes oldalunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt látja az adatokat a látogatásról, a tevékenységről, és az aloldalakról, amiket látogat.

Ezt az információt a Facebook, a pluginon keresztül gyűjti össze, és az érintett Facebook- fiókjához kapcsolódik. Ha az Adatalany/Adatszolgáltató a weboldalunkba integrált Facebook gombokra kattint, pl. a “Tetszik” gombot megnyomja, vagy ha az Adatalany/Adatszolgáltató kommentel, akkor a Facebook párosítja az információt az Adatalany/Adatszolgáltató személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook ezen a Facebook bővítményen keresztül, mindig megkapja az

Adatalany/Adatszolgáltató honlapunkra való látogatásairól az információkat, amikor az Adatalany/Adatszolgáltató egyszerre jelentkezik a Facebook-on s tátogat a lapunkra. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az Adatalany/Adatszolgáltató a Facebook gombokra, komponensekre kattint, vagy sem. Ha az ilyen információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Facebook fiókjából mielőtt honlapunkra látogat.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül megmagyarázza, hogy a Facebook beállítási lehetőségei milyen módon védik az Adatalany/Adatszolgáltató magánéletét. Ezenkívül különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelnek a Facebookon történő eltávolítását. Ezeket a beállításokat az Adatalany/Adatszolgáltató használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.

A feldolgozás jogalapja

A GDPR Art. 6. (1) a. bekezdése szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a végrehajtásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási céllal. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Adatalany/Adatszolgáltató részt vesz, például amikor adatfeldolgozási műveletek szükségesek egy áru kiszállításához, vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) b. bekezdése alapján történik. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén.

Jogi kötelezettségünk vonatkozik arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához – például az adókötelezettségek teljesítéséhez – a GDPR Art. 6 (1) c. bekezdését vegyük alapul. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne a jogalapunk akkor, ha esetlegesen egy látogatónk a cégünknél megsérül, és ezért nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait, vagy egyéb, különösen érzékeny adatokat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ennek a feldolgozása a GDPR Art. 6 (1) d. cikkelye alá esne.

Végül a feldolgozási műveletek a GDPR Art. 6 (1) f. bekezdésén alapulhatnak. Ez a jogalap azon műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, például amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges. Kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy az Adatalanyok/Adatszolgáltatók alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten említette.

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul a GDPR legitim érdeke, hogy üzleti tevékenységünket a munkavállalóink és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.

A személyes adatok tárolásának időszaka

A GDPR személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériuma, hogy megfeleljen a törvényes megőrzési időszaknak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen töröljük, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés fenntartásához.

Személyes adatok biztosítása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek. A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására.

Az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei.

Nyilvánvalóvá tesszük, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvényi előírja (például az adószabályokat), vagy szerződéses rendelkezésekből adódhatnak (például a szerződéses partnerről való adatok tudomásunkra jutása). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, arra hogy az Adatalany/Adatszolgáltató személyes adatokat szolgáltasson számunkra, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Az Adatalany/Adatszolgáltató például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az Adatalany/Adatszolgáltató kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az Adatalany/Adatszolgáltató személyes adatokat szolgáltatna, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak bármely megbízottjával információk beszerzése végett. Az Adatkezelő, vagy megbízottja tisztázni tudja az érintettel, hogy a személyes adatok átadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez az összes adat, illetve, hogy Adatalany/Adatszolgáltató van-e kötelezettsége a személyes adatok átadására, és azok nem átadása milyen következményekkel járhatnak számára.

Az automatizált döntéshozatal megléte

Mint felelős vállalkozás, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Adatkezelés megsértését követő jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatszolgáltató, aki úgy érzi, hogy jelen szerződésben feltüntetett Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az kérheti az adatvédelmi biztos segítségét, illetve az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti igényét.

Az Adatvédelemért felelős Felügyeleti szervek

1./ NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgált@naih.hu)

2./ Peres eljárás esetén, a területileg illetékes polgári bíróság. Budai Központi Kerületi Bíróság (címe 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.; telefonszám: +36-1/391-4930)

Az Adatvédelmi szabályzat hatálya

Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2018.május 25-től lép hatályba. További rendelkezésig, és visszavonásig hatályos.

Személyi hatály: jelen szabályzat hatálya kiterjed azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti, továbbá azon személyekre, akik AdatalanyAdatszolgáltató adatait kezelik.

Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Az Adatkezelő nyilatkozata

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

Jelen dokumentum az Adatalany/Adatszolgáltató személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást. Mindezen rendelkezésben és törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási viszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van, és akik az Adatkezelővel erre vonatkozó szerződést kötöttek.

Gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

A website a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

A Adatalanyok/Adatszolgáltatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

Az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megtette, biztosította.

A tőle elvárható módon mindent megtett az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, és az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

A személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Multinacionális cégszervezethez nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges

Személyes adatot más országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedésekre felkészült, ismeri annak menetét, tudja, hogy milyen feladatai vannak. Incidens esetén az incidens bejelentése és a tájékoztatás azonnal, de legkésőbb 72 órán belül megtörténik. ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása

Az adatvédelmi szabályzat idővel módosulhat a törvényben meghatározott módon. Amennyiben ez önt, mint Adatalanyt/Adatszolgáltatót jelentős mértékben érinti, vagy jelentős tartalomváltozás következik be ezen Szabályozás szövegezésében, akkor arról a fodraszinfo.com website-on keresztül tájékozódhat, vagy erről tájékoztatót küldünk Önnek.

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a fodraszinfo.com domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

Borítókép: Tracey Ann Smith